جشنواره بزرگ حامیان سوخت با اجرای برنامه های نمایشی، مسابقات فرهنگی و اطلاع رسانی، شعرخوانی و برگزاری کارگاه های آموزشی بخش اعظمی از مخاطبین خود را با مفاهیم مدیریت مصرف و همچنین مصرف بهینه آشنا می نماید. اجرای مراسم اختتامیه جشنواره حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت و اعلام برگزیدگان مسابقات فرهنگی و اطلاع رسانی و اهداء جوایز ارزنده به همراه «تندیس بهین سوخت» از جمله برنامه های پیش بینی شده جشنواره بزرگ حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت می باشد.

طرح‭ ‬جامع‭ ‬بهین‭ ‬سوخت‭ ‬با‭ ‬برپایی‭ ‬غرفه‭ ‬های‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬میـزهای‭ ‬خدمت‭ ‬فرصت‭ ‬چهار‭ ‬روزه‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مراجعین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کارت‭ ‬سوخت‭ ‬هوشمند‭ ‬سوخت‭ ‬تبدیل‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬شش‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬سامانه‭ ‬پاسخگویی‭ ‬کارت‭ ‬هوشمند‭ ‬سوخت‭ (‬۰۹۶۲۷‭) ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬هموطنان‭ ‬عزیز‭ ‬پاسخ‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬ساماندهی‭ ‬کارت‭ ‬های‭ ‬اضطراری‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬ها،‭ ‬مردم‭ ‬عزیز‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬میز‭ ‬خدمت‭ ‬مشکلات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬ از‭ ‬دیگر‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬غرفه‭ ‬ها‭ ‬ارائه‭ ‬برگه‭ ‬های‭ ‬نظرسنجی‭ ‬جهت‭ ‬درج‭ ‬پیشنهادات‭ ‬و‭ ‬انتقادات‭ ‬مخاطبین‭ ‬گرامی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬امکان‭ ‬عضویت‭ ‬علاقه‭ ‬مندان‭ ‬در‭ ‬باشگاه‭ ‬حامیان‭ ‬و‭ ‬همیاران‭ ‬مدیریت‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬