افتتاحیه دبیرخانه حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت

همزمان با افتتاح بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراسم افتتاحیه و راه اندازی دبیرخانه حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می گردد. اتوبوس حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت با حضور در یست وهفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اقلام و بسته های فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی را با موضوع مصرف بهینه و مدیریت مصرف سوخت در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

سایت اینتـرنتـی دبیرخانه حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت به نشانـی hamisookht.ir سامانه رسمی اطلاع رسانی طرح بهین سوخت می باشد. مخاطبان هدف طرح بهین سوخت می توانند، اخبار، اطلاعیه ها و آموزش ها در خصوص مدیریت مصرف سوخت را در این سایت دنبال کنند. این سایت پل ارتباطی بین دبیرخانه حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت و مردم می باشد.